Dimarts, 07 de Abril del 2020

Actualitzada Dilluns, 06 de Abril del 2020 a les 22:38:30 hores

Edició Digital en valencià | Directora: Mamen Casabán | Conctacte: 687 284 697 Versió impresa
REDACCIÓ
Dimecres, 25 de Març del 2020

CRISI CORONAVIRUS

La premsa demana ajuda per a mantindre la seua llavor informativa

Els ingresos han baixat un 75% en la majoria de la premsa, televisió, i diaris digitals per el confinament per coronavirus

L'Associació de Mitjans Digitals de la Comunitat Valenciana, a la que perteneix Torrent Media SL empresa editora de L'Opinió de Torrent i Tele Torrent, farà arribar esta proposta per registre d'entrada a tots els grups de les Corts Valencianes, Generalitat i principals ajuntaments.

La crisi de l'coronavirus està colpejant a les empreses editores de mitjans de comunicació i publicacions periòdiques d'una manera encara molt més letal i ràpida que la crisi econòmica global fa una dècada, de la qual moltes d'elles encara no s'havien recuperat. 

L'Associació de Mitjans Digitals de la Comunitat Valenciana representa 30 editors de mitjans de comunicació en línia que té al mercat prop de 40 capçaleres informatives, i centenars de llocs de treball. En aquests dies s'estan bolcant en oferir una informació veraç i responsable, un esforç informatiu enmig d'una caiguda massiva d'ingressos publicitaris.

 

Més audiència pero menys ingresos

Mentre els seus productes i serveis d'informació i d'entreteniment són més demandats que mai pels ciutadans, especialment els online, i més necessaris per a l'eficaç funcionament de la societat democràtica, els seus ingressos es desplomen. 

Els de vendes d'exemplars pel confinament de la població. Els de publicitat per la falta sobtada de mercat de molts dels principals anunciants. Els d'esdeveniments i relacions públiques, íntegrament, pel confinament de la població. El sector, molt atomitzat, i amb moltíssimes pimes que tenen una tresoreria molt feble i greus dificultats de finançament fins i tot quan el mercat funciona amb normalitat, pot patir tal devastació que es converteixi en un problema encara més gran, de salut democràtica del conjunt de l'Estat. 

Els mitjans de comunicació no són un sector econòmic més. Són un element clau en el bon funcionament de la societat democràtica. Són els garants de el dret constitucional de tots els ciutadans a la informació ia la llibertat d'expressió. 

Sense uns mitjans de comunicació social diversos i plurals, el conjunt de la societat espanyola serà molt més pobra si algun desapareix per aquesta crisi. El cessament d'activitats imposat pel Reial-Decret per a la imposició de l'Estat d'alarma a Espanya per fer front a l'COVID-19 està fent tals estralls entre els editors de publicacions periòdiques que és urgent la posada en marxa d'un Pla de Xoc d'Ajudes a la Premsa, amb mesures immediates, a curt ia mitjà termini que garanteixi la continuïtat d'un servei públic essencial, en un context en què la informació és clau per combatre la crisi tant sanitària com econòmica i social provocades per la pandèmia. 

Moltes empreses, tant grans com mitjanes i xicotetes, no aguantaran si no s'aprova aquest Pla i no es fa de manera urgent per a un sector compromès amb el Govern en la recerca de respostes i de sortides a la crisi. Serà molt tard i molt més costós recuperar un sector estratègic en el present i en el futur immediat si en el marc de l'actual situació no es considera la necessària consolidació de el sector. 

El Pla, amb totes les seves mesures, hauria d'estar en marxa com més aviat millor, per això apel·lem a la Generalitat Valenciana i als el Govern d'Espanya. El temps de resposta és determinant. La immensa majoria dels editors han hagut d'adequar els processos de treball a la situació, imposar el teletreball, renegociar a la baixa amb els seus anunciants les contraprestacions econòmiques, refer els seus plans de distribució davant les dificultats en els procediments ordinaris. En definitiva, estan incorrent a més en costos extraordinaris precisament quan s'estan esfondrant seus ingressos. I tot això, pel seu compromís amb el conjunt de la societat prestant un servei públic essencial. 

 

Una petició col·lectiva per a salvar al sector de la comunicació

Mentre, les campanyes de publicitat s'han cancel·lat o retallat en un percentatge estimat per al conjunt de el sector en un 75% / 80%, altres activitats amb cada dia més rellevància en els ingressos de el sector editorial -com són els esdeveniments i la producció de continguts multimèdia per tercers- s'han esfumat en la seva totalitat per, al menys, els tres propers mesos. 

L'impacte és enorme en l'àmbit de les publicacions impreses i en les digitals pel que, si el Pla es retarda, podria minvar greument l'accés a la informació dels ciutadans, en un moment en què la informació és, precisament, una de les millors armes per combatre l'extensió de la pandèmia. 

Les cinc associacions signants d'aquesta proposta -Associació de Mitjans Digitals de la Comunitat Valenciana, Associació Espanyola d'Editorials de Publicacions Periòdiques (AEEP), Associació de Revistes d'Informació (ARI), Associació de Premsa Professional i Continguts Multimèdia (Coneqtia) i Associació de revistes Culturals d'Espanya (ARCE) - representen a més de 260 grups editorials, amb més de 1.500 capçaleres informatives i una audiència superior a 60 milions d'usuaris. 

Els associats d'aquestes associacions consideren que l'impacte de la crisi en el seu compte de resultats aquest any estarà a l'entorn de fins a 250 milions d'euros amb la caiguda en les vendes per difusió, publicitat (paper i digital), esdeveniments i producció de continguts i altres serveis. 

Aquestes associacions representen fidelment la varietat i heterogeneïtat de el sector, ja que abasten totes les temàtiques (informació general, especialitzada i professional), de totes les periodicitats (diaris, setmanaris, quinzenals, mensuals, trimestrals, anuaris ...), en tot tipus de modalitats de distribució i comercialització (de pagament, gratuïts, de subscripció) i en tots els canals i suports (impresos, digitals, gratuïts, multimèdia, aplicacions mòbils ...). 

 

MESURES URGENTS D'EL PLA DE XOC D'AJUDES A les PUBLICACIONS PERIÒDIQUES: 

1. Suspensió de la cotització a la Seguretat Social de les empreses i autònoms de la cadena d'edició i comercialització de les publicacions periòdiques (editorials, distribuïdores nacionals, distribuïdores locals i quioscs) en tant durin les mesures restrictives derivades de la situació d'emergència sanitària. 

2. Facilitat i rapidesa per abordar Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) en tant durin les mesures restrictives derivades de la situació creada pel COVID-19. Els editors segueixen traient les seves publicacions, però necessiten flexibilitat per poder ajustar les plantilles mentre duri la crisi, no es pot exigir el tancament de l'activitat per concedir el ERTO. 

3. Execució urgent dels pagaments deguts per les administracions públiques a editors, distribuïdors o quiosquers, per devolució d'impostos, campanyes publicitàries o per qualsevol altre concepte. 

4. Obertura d'una línia de crèdit específica amb ICO o CESCE, estimada en uns 50 milions d'euros, sense interessos i amb dos anys de carència, per quiosquers, distribuïdors i petites i mitjanes editorials com a fórmula per poder afrontar el futur en un context de profunda crisi econòmica. 

5. IVA digital. Transposició de la directiva de la Unió Europea per a les publicacions digitals: 4% IVA per a publicacions i continguts digitals. 

6. Suspensió de l'IBI als punts de venda de publicacions periòdiques durant tot l'any fiscal 2020. 

7. Publicitat i comunicació institucional, a TOTS els publicacions periòdiques en paper i digital a preu de mercat. El Govern instarà els governs autonòmics i locals a que elaborin plans semblants en els seus respectius àmbits, i regits pels mateixos principis. Aquestes campanyes han d'arribar a TOTS els editors i es poden planificar des de cada associació. 

8. Enviaments gratuïts de subscripcions amb Correus mentre durin les mesures restrictives que afecten la distribució. 

9. Ajornament dels pagaments pendents a la Societat Estatal Correus i Telègrafs durant el període de sis mesos prorrogable. Addicionalment, proposem les altres mesures en el marc d'un PLA ESTRATÈGIC D'AJUDA A LES PUBLICACIONS PERIÒDIQUES Publicitat i comunicació institucional. 

10. Creació d'un portal únic d'informació, amb enllaç a tots els mitjans, sobre les actuacions de l'Administració per combatre el COVID-19 i les mesures per a la recuperació de l'activitat, que inclogui: o Assignació d'ajuts per a la creació d' espais informatius en els mitjans col·laboradors o publicitat institucional del seu llançament o Difusió i accés als continguts proporcionats pels mitjans col·laboradors 

11. Contractació de campanyes de publicitat i comunicació institucional per a esdeveniments promoguts pel Govern i els seus organismes dependents. 

12. Campanyes de divulgació en publicacions especialitzades associades a les iniciatives governamentals i dels seus organismes dependents en matèries estratègiques com ciberseguretat, emprenedoria, intel·ligència artificial, infraestructures ... Pla Nacional de Foment de la Lectura de Premsa Impresa i Digital. 

13. Compra d'exemplars per al seu repartiment entre col·lectius massius (col·legis, instituts, universitats, hospitals, residències de gent gran, casernes i tot tipus d'oficines i dependències públiques) per part de les administracions. Adquisició de diaris, revistes i subscripcions digitals. Els editors de facilitar aquests exemplars a preus bonificats. 

14. Adquisició de subscripcions impreses i digitals per a ús intern dels òrgans dependents de Govern conforme a una planificació que permeti a tots els editors, des dels molt grans als molt petits, i en especial als editors de publicacions especialitzades, aconseguir audiències qualificades . Correus i servei postal. 

15. Servei d'Interès Econòmic General (SIEG) permanent per a publicacions periòdiques, amb una tarifa única i reduïda per a l'enviament de les publicacions i que converteixi, de manera urgent, el repartiment de publicacions, com un servei imprescindible i essencial, integrant de el Servei postal Universal. Digitalització de el sector 

16. Ajuts a fons perdut per a projectes de digitalització o reconversió digital de pimes de el sector editorial. En particular, ajudes per a la implantació de l'teletreball i el reforçament de les capacitats tecnològiques de les companyies editorials de publicacions periòdiques. Formació 

17. Ajudes per a la capacitació dels professionals en noves eines i per al desenvolupament de nous perfils professionals a les redaccions. 

18. Programa específic de reciclatge professional a través del SEPE per als afectats pels ajustos d'ocupació. 

19. Desenvolupament de programes formatius a col·lectius d'interès en la creació d'una opinió pública formada (col·legis, instituts i universitats, empreses, fundacions ...) com a part de les iniciatives per combatre la desinformació. 

20. Digitalització dels punts de venda. Introducció a quioscs de tecnologia connectada a distribuïdors i editors de manera que aquests puguin conèixer en temps real les seves vendes i existències en punt de venda. Altres mesures 

21. Reconeixement a el dret a "còpia privada" a totes les publicacions periòdiques, diaris i revistes i recaptació addicional de el cànon per còpia privada per satisfer aquest dret. 

22. Ajudes a el desenvolupament d'un teixit editorial local, de mitjans locals, ia la contractació de corresponsals ia l'expansió dels mitjans generals a l'Espanya buidada. 

23. Creació d'un Institut per a la Innovació Periodística amb la participació de les associacions sectorials, la Universitat, les organitzacions d'usuaris i la indústria associada (telecomunicacions, informàtica ...) amb càrrec als ajuts estatals i dedicat a projectes de recerca en l'àmbit de la premsa. 

24. Elaboració d'un llibre blanc de el sector de mitjans per a la definició d'un marc de qualitat informativa i de polítiques industrials per assegurar el futur de la indústria. 

25. Creació d'un Comitè de Seguiment mixt de el Pla de Xoc, un Consell format per les associacions sectorials i de les administracions públiques. El Comitè ha d'elaborar informes d'avaluació i recomanacions sobre l'impacte de el Pla i la seva continuïtat per al Govern.

 

Comentari

Comentar esta noticia

Normes de participació

Aquesta és l'opinió dels lectors, no la d'aquest mitjà.

Aquesta és l'opinió dels lectors, no la d'aquest mitjà.

La participació implica que ha llegit i accepta les Normes de Participació i Política de Privadesa

Normes de Participació

Política de privacitat

Per seguretat guardem la teua IP
35.175.121.230

Encara no hi ha comentaris

Potser també t'interesse...

Amb el teu compte registrat
Vaig oblidar la meua contrasenya

Escriu el teu correu i t'enviarem un enllaç perquè escrigues una nova contrasenya.