Divendres, 24 de març de 2017 | Última actualització: 09:58 |
Estem en: Facebook L' OPINIÓ de Torrent Twitter L' OPINIÓ de Torrent Flickr L' OPINIÓ de Torrent
Edició Digital en valencià | Directora: Mamen Casabán | Difusió desembre: 35.280 Visites | 12.773 usuaris únics Leer en castellano L' Opinió de Torrent
Avís sobre l'Ús de cookies: Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a millorar l'experiència del lector i oferir continguts d'interès. Si continua navegant entenem que vostè accepta la nostra política de cookies. Vore la nostra Política de Privacitat i Cookies
Dimecres, 1 de març de 2017
POLÍTICA

L'assemblea de Compromís vota "no" al pressupost de Ros

Guardar en Les meues Notícies.
REDACCIÓN

La seua decisió la recolzen en que la gestió realitzada fins ara no ha suposat un canvi substancial en les polítiques dutes a terme en legislatures anteriors, tant les aplicades pel Partit Popular com anteriorment el propi PSOE

Campos ho té cada vegada més difícil. L'assemblea de Compromís tal com va fer en la investidura de Jesús Ros, va votar en assemblea el "Sí o el No" als pressupostos municipals de 2017. I en aquesta ocasió el resultat ha sigut negatiu i Compromís votarà en contra dels pressupostos socialistes. Segons explica la coalició, "Compromís per Torrent ha decidit no donar suport als pressupostos locals elaborats pel Govern Municipal Socialista, donant com a conclusió final que la gestió realitzada fins ara no ha suposat un canvi substancial en les polítiques dutes a terme en legislatures anteriors, tant les aplicades pel Partit Popular com anteriorment el propi PSOE".

 

A més recolzen la seua decisió en l'Incompliment per part del Govern del PSOE de Torrent d'aproximadament el 70% de la quantia en les esmenes plantejades per Compromís al pressupost de l'any 2016, que van ser aprovades en el Ple de la Corporació Local el 02/02/2016. Exemples destacats pel partit són el Grau d'Execució de la partida de lluita contra el bulling LGTfobico, executat en 3000€ sobre els 15.000€ aprovats, en Violència de Genere 36.000€ sobre un pressupostat de 100.000€, així com l'esmena proposada per Compromís, de reducció de 129.000€ a l'empresa F.C.C, que no es va computar en pressupost, produint-se un cas flagrando d'incompliment d'un acord plenari, que ha beneficiat directament a aquesta mercantil sense que s'haja produït cap recerca ni depuració de responsabilitats per part del Govern Municipal. Quant a Medi ambient tampoc s'ha executat la nostra esmena de reforestació de la superfície cremada de la Serra Perenxisa en l'incendi de 2014, valorada en 200.000€, d'entre unes altres.

 

En un document enviat als mitjans, la coalició també recolza la seua decisió en què de la bateria de 56 preguntes formulades per Compromís per Torrent el dia 30 de desembre de 2016, relatives a la proposta de pressupostos 2017, 6 de les qüestions romanen sense contestar el detall explicatiu del conjunt de les despeses considerades com a dietes d'Alcaldia. Desglossament del Programa de despeses d'Òrgans de Govern referides a la partida 9120/22699 (Protocol·laris). Factures del grup de programes corresponents a la Policia Rural. Factures de despeses administratives i de gestió derivats de l'esmena presentada per Compromís sobre l'ampliació del Pla Empleam (foment de l'ocupació) per valor de 200.000€. Factures derivades de l'esmena de Compromís de lluita contra la Legionel·la.

 

En el document aprovat per Compromís per Torrent també enumeren els punts de l'acord d'investidura que segueixen sense engegar-se 19 mesos després del ple que convistió a Jesús Ros alcalde amb els seus vots. Els acords, que segons la coalició, no s'han complit són l'engegada la targeta social de compra d'aliments a persones amb l'objectiu d'eliminar l'estigmatització de la pobresa. "No s'ha creat cap Pla de suport al comerç local amb el consens dels agents socials implicats. No s'han establit criteris d'economia verda i economia del ben comú en les ajudes per innovació. No s'han creat xarxes municipals d'informació a PIME, Autònoms i Comerços xicotets amb l'objectiu de promocionar la seua activitat. No s'ha impulsat cap mesura tendent a promocionar el cooperativisme com a model econòmic que fomente els drets laborals.

 

Compromís per Torrent afirma tambiñen que "no s'ha creat cap Pla d'Ocupació Verda que contemple un estudi integral de la reforestació, explotació i manteniment de la superfície forestal. En aquest sentit tampoc s'han creat l'oportuna xarxa integral d'ajuda mútua entre aquests col·lectius i associacions, basades en la convivència i l'acció directa. No s'ha engegat la iniciativa #torrentparticipa, en aquest sentit falten per engegar-se la Creació de la Comissió de Queixes i Suggeriments Ciutadans, els Districtes i el Jurat Tributari, aprovats pel Ple de l'Ajuntament de Torrent. No s'ha presentat cap memòria d'àrea i d'anàlisi d'impacte i cost-beneficie de les polítiques implementades fins ara, a fi de controlar el grau d'execució de la gestió local. No s'ha traspassat cap compte corrent de l'Ajuntament de Torrent ni s'han impulsat accions tendents cap a comportaments de banca ètica.

 

La coalició afirma que "no s'ha establit cap protocol d'actuació tendent a trobar solucions en els casos de famílies desnonades, amb solucions habitacionales mitjançant el lloguer social. No s'ha creat cap Oficina Municipal, dotada de recursos, per a oferir a les famílies en procés de desnonament el degut assessorament legal. L'Ajuntament de Torrent continua participant en els processos de desnonament produïts en la nostra ciutat. Tampoc s'ha establit cap protocol de defensa jurídica a aquells funcionaris i funcionàries que es neguen a participar en ells. No s'ha efectuat cap auditoria comptable, administrativa, de personal, i de gestió, per a conèixer i fer públic l'estat real de l'ajuntament, tant l'herència dels anteriors governs del Partit Popular com de l'actual Corporació Local, excepte el concernent a l'empresa municipal Nous Espais.


No s'ha produït cap avanç en la creació de la comissió d'escolarització per a convertir Torrent en una ciutat autènticament educadora en totes les etapes de la vida escolar, incloent l'escolarització de 0 a 3 anys, un Pla municipal de convivència escolar, programes de foment de la lectura i utilització de les Tecnologies de la Informació. No s'ha engegat cap inversió per a crear un anell ciclista a Torrent, així com no s'ha desenvolupat cap campanya efectiva d'utilització de la bicicleta com a estratègia de mobilitat sostenible. No s'ha promogut cap iniciativa per a fer del carrer un espai transitable i de vida, on els xiquets i les xiquetes puguen jugar tant com siga possible lliures de la pol·lució directa dels vehicles. No s'ha fet cap auditoria d'estalvi energètic ni s'han impulsat les energies renovables en les dependències municipals. No s'han establits normes municipals específiques que eviten la degradació i l'ús inadequat del territori.

 

Des de la coalició denuncien que "Torrent no ha sigut en cap moment avantguarda del benestar animal. No s'ha licitat cap concurs públic que incloga el sacrifici zero ni s'ha impulsat cap centre d'acollida animal, municipal, o mancomunat amb altres municipis comarcals. No s'ha efectuat cap estudi econòmic amb l'objectiu d'una rebaixa del preu del rebut de l'aigua, perquè es cobre i es distribuïsca amb criteris socials, de racionalització i no de benefici empresarial. No s'ha fet cap estudi econòmic de la tornada dels diners de la Taxa de la Brossa cobrada injustament durant els anys 2004, 2005 i 2006, especialment en els casos de persones que la van pagar i ara es troben en risc d'exclusió social. No s'han engegat mecanismes de control efectius perquè l'empresa encarregada de la neteja urbana complisca escrupolosament amb els termes del contracte. No s'ha dotat al Gabinet Psicopedagògic municipal dels recursos necessaris per a fer front a la demanda d'una ciutat de més de 80.000 habitants com és Torrent.

 

No s'han adaptat els documents municipals al llenguatge inclusiu de gènere ni s'han inclòs criteris de diversitat en el Consell de la Casa de la Dóna, amb l'objectiu d'atendre les noves realitats socials. L'Ajuntament de Torrent no ha participat en la creació de cap xarxa de pisos d'acolliment a l'Horta Sud per a dones maltractades, a fi de distanciar les víctimes dels agressors. Les festes locals dependents directament de l'Ajuntament no s'han programat amb criteris de participació ciutadana, amb la idea de treballar braç a braç amb tots els agents culturals del municipi amb l'objectiu de plasmar la riquesa i les diferents expressions culturals que conviuen en la nostra ciutat. No s'ha redactat cap estudi que avance cap a la remunicipalización del Auditori de Torrent, per a garantir el caràcter públic i col·lectiu de la cultura, així com afavorir diferents expressions culturals i artístiques.

 

No s'ha procurat cap programa d'incentius als cultius col·lectius i ecològics, així com tampoc s'ha estudiat l'engegada d'un viver municipal de flora autòctona per a millorar els espais naturals degradats. No s'han controlat les extraccions d'aigües del subsòl, amb les conseqüències que estan patint centenars de veïns i veïnes del Pantà, Bonavista i Faldilla de la Serra. No s'ha engegat cap programa municipal d'inspecció de control sobre la cacera i la pèrdua d'espais naturals i ecosistemes, especialment la Serra Perenxisa, de tal manera que no existeixen dades en aquest aspecte sobre la fauna autòctona protegida i en perill d'extinció.

 

Ara amb el vot en contra de Compromís i Partit Popular i el més que possible "no" de Guanyant, a Andrés Campos, solament li queda engociar amb Ciutadans que encara no ha decantat el seu vot. Mentre Torrent segueix amb els pressupostos prorrogats i amb les ajudes dels programes europeus pendents de la seua aprovació.

L' Opinió de Torrent
L' OPINIÓ de Torrent • Termes d'úsPolítica de PrivacitatMapa de la web
© 2017 • Tots els drets reservats
Powered by FolioePress